Vår kompetens

Vår kompetens

Vi hjälper dig se, förstå och agera på dina data.

Vad kan vi?

Vi kan ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi levererar inte Powerpoints och vi driver inte igenom processförbättringar. Vad vi är duktiga på är att i nära samarbete med våra kunder ta fram moderna och anpassade systemstöd som hjälper dem planera och följa upp sin verksamhet.

Vårt mål - en enklare, snabbare och mer sammanhängande uppföljning och planering som hjälper dig allokera resurser, tid och pengar rätt. Med vår hjälp skall det bli mindre magkänsla och fler faktabaserade beslut där data hjälper till att peka ut bästa vägen framåt.

Vi bygger våra lösningar på Qlik och Planacy - två moderna plattformar för Analys/Rapportering och Budget/Prognos/Planering. Vi har byggt en stor mängd lösningar på dessa plattformar och känner oss trygga med vår kunskap kring dem och vilka behov de hjälper till att lösa.

Lång erfarenhet ger trygghet. Vi har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010 och har hjälpt en stor mängd kunder förbättra sin framåtblick med Planacy.


Vem hjälper vi?

Vår dialog startar oftast med den eller de personer som har ett tekniskt eller affärsövergripande ansvar för områdena analys, rapportering och planering. Typiska diskussionspartners är Ekonomichef, Business Controller, IT-ansvarig eller affärsområdesansvarig.

Vi kommer ofta in i bilden när lösningar som Excel och äldre systemstöd inte längre räcker till. Mängden data har växt, den ligger utspridd i olika system och håller en skiftande kvalité. Mycket tid går åt till att manuellt preppa och stämma av data. Fel är svåra att hitta och verksamhetens behov är svåra att tillgodose när fler i organisationen behöver ha tillgång till information och jobba på ett strukturerat sätt.

Med smart teknik kan vi hjälpa dig få ut data ur systemen och med den kvalité organisationen behöver. Säkert, uppdaterat och ständigt tillgängligt. Analysera vad som hänt och blicka framåt frekvent med ett välfungerande budget- och prognosarbete som stöd.


Hur hjälper vi?

Vi erbjuder tjänster för Qlik och Planacy's fulla produktutbud. Från utvärdering, införande till förvaltning och support.

Vi tycker inte om stora big bang projekt som skall inkludera allt från A till Ö. Den typen av projekt blir sällan bra. Med Qlik och Planacy kan vi bygga lösningar som får upp data till ytan snabbt. Vi hjälper dig identifiera datakvalitetsproblem, få ihop kravbilden och driver våra projekt så du får flera mindre men fungerande delleveranser.

Flexibilitet är ett tråkigt men nödvändigt ord i dagens snabbrörliga värld. Förutsättningar och behov kan ändras snabbt vilket kräver att dina systemstöd hänger med. Med Qlik och Planacy får du lösningar som går att underhålla och förändra när förutsättningarna förändrats.


Öka din beslutskraft

Analysera

Hur går och mår verksamheten? Filtrera, vrid och bryt ned data till önskvärd detaljnivå. Visualisera och belys olika perspektiv. Kombinera central rapportering och analys med användardriven utforskning.

Planera

Blicka framåt oftare. Agera på möjligheter och avvikelser - snabbare och tidigare. Vässa framåtblicken med snabbare budgetarbete och frekventare prognoser

Involvera

Involvera verksamheten. Nå ut med viktig verksamhetsdata och anpassa den effektivt för olika mottagare. Säkert, accessbart och användbart - oavsett vilken enhet du jobbar på.

Supportera

Frigör tid. Slit mindre med siffrorna och få mer tid över till att stötta kollegorna. Var nyfiken, agera stöd och påverka verksamheten i rätt riktning genom att hjälpa kollegorna använda information som gör verksamheten bättre.

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på dina data
Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på moderna plattformar som Planacy, Power BI och Qlik.